Benvinguts.La vostra salut en mans de professionals

Els camps d'acció de l'osteopatia són múltiples:

- Aparell locomotor en general, però sobretot la columna vertebral.

Les àlgies vertebrals representen el motiu més freqüent de consulta en osteopatia: cervicàlgies, torticoli, neuràlgies cervicobraquial, dorsàlgies, lumbàlgies, ciàtiques o cruràlgies són patologies on l'osteopatia és molt eficaç

Osteopatia i hèrnies discals lumbars:

Tot i que la Osteopatia no sempre suprimeix l'hèrnia en si, en un elevat percentatge dels casos s'aconsegueix evitar possibles intervencions quirúrgiques, en disminuir els símptomes produïts per l'hèrnia i millorar la funció del segment.

El tractament inclou manipulacions articulars, tractament de teixits tous, així com tècniques de flexió distracció (la flexió distracció associada a les altres tècniques osteopàtiques permet actuar a nivell del disc intervertebral bombeándolo i disminuint l'edema discal, actua sobre lligaments, càpsules articulars, músculs , millorant la circulació local tissular i suprimint el dolor referit que està en relació amb aquests elements).

Està indicada també en els dolors dels membres, com ara periartritis escápulo- humerals, àlgies musculars, etc ... El tractament osteopàtic és d'especial interès en les lesions esportives i també en els dolors crònics de tipus artròsic, etc ... La osteopatia pot utilitzar-se igualment com una teràpia preventiva que evita les recidives i igualment l'aparició de nous quadres simptomàtics.

- El sistema visceral, particularment el sistema gastrointestinal i l'esfera ginecològica.

Certs desequilibris funcionals del sistema visceral troben en l'osteopatia seva solució: és el cas de trastorns com gastritis, hèrnia de hiat, molèsties intestinals, restrenyiment, trastorns digestius en relació amb la vesícula biliar, trastorns menstruals (dismenorrees, síndrome intermenstrual i algunes altres patologies de l'esfera genital). És igualment de bona ajuda en l'asma, incontinència d'orina del postpart, dolors del còccix.

El tractament visceral molt sovint pot ser necessari per alleujar certs dolors de l'aparell locomotor: en efecte el sistema visceral projecta de vegades el seu sofriment a nivell de raquis (reflexos víscero-somàtics).

- El crani.

Gràcies a l'osteopatia cranial es pot tractar moltes patologies d'etiologies diverses com cefalees i migranyes, problemes oculars, d'oïda, sinusitis i rinitis, problemes d'articulacions temporomandibulars, etc ...

- Osteopatia i trastorns de les articulacions temporo-mandibulars

Associat al tractament ortodòntic, el tractament osteopàtic permet tractar eficaçment dolors de les articulacions temporomandibulars. Un pacient amb alteracions oclusals presenta igualment un trastorn postural associat. El tractament osteopàtic actua sobre l'oclusió i sobre els trastorns possibles de la deglució que el pacient pugui presentar.

L'OSTEOPATIA ÉS UN TRACTAMENT GLOBAL DEL COS, HOLISTIC.

- Dolor i osteopatia

No sempre hi ha una correlació entre el segment en disfunció osteopàtica i la zona que presenta el dolor: moltes vegades la zona dolorosa es deu a un segment hipermòbil que compensa una zona hipomóvil de fixació articular (hipomovilitat). Aquesta pot estar ubicada per sobre o per sota de la regió que presenta els símptomes.

El tractament de les zones hipomòbils, de fixacions articulars, permet que disminueixin les compensacions hipermòbils, minorant-la inflamació d'aquestes i permetent igualment la desaparició o disminució del dolor.

- Osteopatia i Pediatria

El tractament osteopàtic en el nounat és una disciplina molt coneguda per la seva eficàcia i prevenció. Es tracten les patologies més comunes que afecten al nounat com la plagiocefàlia, les otitis de repetició, torticolis congènita, escoliosi, peu de pinya, luxació congènita de maluc, PCI, hiperactivitat, bronquiolitis, etc.

No s'ha d'oblidar el tractament de l'embarassada i els seus trastorns, tenint en compte que pot estar pertorbant el normal desenvolupament del fetus. En el moment del part, poden existir dificultats i necessitar d'ajudes indispensables que poden afectar el nadó.